Archive | werkgroep verkeer RSS feed for this section

Verkeersquiz 2015 – doe mee

Verfris uw verkeerskennis VVN (Veilig Verkeer Nederland), afdeling Westerveld, organiseert in februari/maart 2015 weer verkeersquizzen. Het bestuur is van mening, dat met het houden van een verkeersquiz aan de deelnemers de mogelijkheid wordt geboden om hun actuele kennis van de verkeersregels te testen c.q. op te frissen. Hierdoor kan er een bijdrage worden geleverd aan de verkeersveiligheid. In Wilhelminaoord, Havelte, […]

Lees verder

Omvormen van de Eursingereschweg tot zandweg definitief van de baan

Ondanks de toezegging van de gemeente dat de Eursingereschweg niet tot zandweg werd omgevormd, bleek in het laatste gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) dat dit toch was opgenomen. Dit was echter een fout bij de gemeente. De werkgroep verkeer kreeg na navraag bij de gemeente het volgende antwoord: Dit is inderdaad een fout. De procedures […]

Lees verder

60km zone Ruiterweg versneld ingevoerd

De werkgroep verkeer is al een tijdje met de gemeente in gesprek over de verkeersproblematiek in de dorpen, en dan met name over te hard rijden op de Ruiterweg en de gevaarlijke situaties die erdoor ontstaan. Wij vroegen de gemeente daarom om de snelheid op de Ruiterweg te verlagen naar 60km buiten de bebouwde kom […]

Lees verder