Archive | dorpsgemeenschap RSS feed for this section

Verslag overleg openbare werken en gemeentepolitie westerveld

Vandaag was er het halfjaarlijkse overleg tussen de dorpsgemeenschap, gemeentelijke openbare werken en de politie westerveld. Aanwezig: Dirk Buiter (DB) van Openbare Werken  (OW) Bert Nijenhuis (BN) van gemeentepolitie Westerveld (PW) Gert Jan Tuize (GJT) van Openbare Werken (OW) Gerrie Vink (GV) van Dorpsgemeenschap Darp/H’berg/Busselte (DG) Ronald van Woensel  (RvW) van Dorpsgemeenschap Darp/H’berg/Busselte (DG) De volgende […]

Lees verder

Ledenvergadering 23 april: Openbare verlichting en snel internet in Darp en omgeving.

  De gemeente gaat de openbare verlichting langs de doorgaande wegen in het buitengebied van Darp, Havelterberg en Busselte vervangen. Er komt nieuwe verlichting en overbodige verlichting wordt verwijderd. De uitvoering is voorzien in de 2e helft van 2015. De gemeente zal haar plannen toelichten op 23 april in buurthuis de Stobbe in Darp. Ook zal de stichting Westerveld […]

Lees verder

Jaarvergadering dorpsgemeenschap Darp Havelterberg Busselte

Natuur op Defensieterreinen tijdens de jaarvergadering. Op 17 april aanstaande vindt de jaarvergadering van de dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte plaats. Naast de gebruikelijke agendapunten is er na de pauze een presentatie over natuur op defensieterreinen. Iedereen is vanaf 20.00 uur welkom in dorpshuis De Stobbe te Darp. Voor de pauze zijn er de gebruikelijke […]

Lees verder

Bestuur dorpsgemeenschap

Per september 2011 ziet het bestuur van de Dorpsgemeenschap er als volgt uit: Voorzitter: Luuk Boerema,  Ruiterweg 13  7973 JS Darp tel:341412 Secretaris: Hennie Schans, Ruiterweg 20 7973 JT Darp tel:341055 Penningmeester: Piet Jetten, Ruiterweg 15 7973 JS Darp tel:342540 Bestuurslid: Ronald van Woensel, Ruiterweg 69 7974 HA Havelterberg tel:523995 Bestuurslid: Jan Mulder, Schoolweg 1 […]

Lees verder

Vrijwilligers naar het Shakespeare theater

Afgelopen juli was er een speciale voorstelling voor alle vrijwilligers uit de gemeente Westerveld. Ook uit Darp en Havelterberg zijn een aantal mensen naar de voorstelling geweest. De gemeente Westerveld is trots op haar vrijwilligers. In samenwerking met het Servicepunt Vrijwillige Inzet Westerveld wil de gemeente vrijwilligers bedanken voor hun belangrijke werk in de Westerveldse […]

Lees verder

Vereniging Dorpsgemeenschap

Wat is de Vereniging Dorpsgemeenschap Darp Havelterberg Busselte In de hele gemeente Westerveld zijn voor de dorpen verenigingen opgericht, die als doel hebben het leefklimaat te verbeteren en de belangen van de bewoners te behartigen. Hier op de Bisschopsberg, zijn drie dorpen bij elkaar gebracht in één vereniging, omdat gedacht werd dat voor elk van […]

Lees verder