Dorpskrant april 2012

Download dorpskrant2012april in pdf formaat.

Van de redactie

Beste lezers, het is alweer april en de eerste stappen voor de reconstructie van Darp zijn genomen. De redactie heeft weer leuke verhalen ontvangen en de werkgroep activiteiten heeft een leuk aanbod voor u. Wij hopen dat u daar in grote getale gebruik van maakt.

AGENDA

10   apr   Start Afvallen in groepsverband

19  apr     ALV Dorpsgemeenschap

21   apr   Prikken met Roelof

24   apr   Thema avond: alternatief voor suiker

26   apr   Eetcafé in de Stobbe

7    mei   Spelletjesavond

14  mei   Workshop pendelen

19  mei   Prikken met Roelof

22  mei   Thema avond: Vetten

24  mei   Eetcafé in de Stobbe

8,9,10 juni  Dorpsfeest

16   jun   Prikken met Roelof

21   jun   Eetcafé in de Stobbe

21    jul   Prikken met Roelof

18  aug   Prikken met Roelof

15  sep   Prikken met Roelof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Colofon

De Dorpskrant Darp-Havelterberg en Busselte is een initiatief vanuit de Dorpsagenda. De krant is van en voor de inwoners van deze dorpen. Hoofdredacteur is Marja Dedden. De vereniging Dorpsgemeenschap DHB ondersteunt de krant met praktische zaken. Zij bemoeit zich niet met –  en is ook niet verantwoordelijk voor –  de inhoud.

In deze krant o.a.:

v  Uitnodiging Jaarvergadering DGS

v  Pindakaas

v  Diverse activiteiten

v  Samen afvallen

v  Daar zakt mij de broek van af

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Sluitingsdatum kopij september, 20 augustus 2012  

 

Een dag met een gouden randje.                                 Door Marion van Rijn.

Ik heb afgesproken met Alie en Aart op de Voorkampenweg 4. Ik verheug me al op het heerlijke wandelingetje en het mogen zien van een echte boerderij. Toch heel wat anders dan een rijtjeshuis!

Na een geslaagde oversteek van de Ruiterweg loop ik het beukenbos in. De bladeren zijn vaal als van een oud tapijt. De stammen nog wit uitgeslagen van de koude mist van de ochtend. Ik ga rechtsaf en loop de zandweg af, door de bosrand en langs de weilanden naar hun boerderij. Links kijk je de heuvel op naar de Turfweg en rechts de glooiende weilanden met bosjes en huisjes. Machtig mooi voor een westerling.

Alie zwaait vanuit haar keuken en doet de hordeur open van de gang die stal en woonhuis scheidt.

 

‘Zullen we maar meteen gaan kijken want de dames staan al te wachten op je.’

We stappen de stal, een andere wereld, binnen. Het is er een beetje donker. Klein raampjes laten licht door. Het ruikt naar stro en schapen en kuilgras. Verschillende schapenstemmen vertellen elkaar ongerust dat er “een vreemde” de stal is binnengekomen. Ik zie hokken waarin één moederschaap met één of twee lammetjes, die heerlijk op een kluitje liggen te slapen. Een uitloop naar buiten met ooien in de wacht. De moederschapen met hun dikke riante vacht bekijken me geringschattend. Ik heb duidelijk de verkeerde jas aan, het model is niks en het materiaal is niet eens waterafstotend. Maar Rover de hond van negen maanden oud begroet me enthousiast. Hij mag uit zijn hok en mag met ons meelopen.

‘Blijf,’zegt Alie even streng tegen hem.’Niet bij de schapen!’

‘Dat is gevaarlijk hè, hij zou de schapen lelijk kunnen bijten, toch?’ vraag ik aan Alie.

‘Nou nee,’ antwoordt ze, ‘onze vorige hond is door een schaap gedood. Met haar kop heeft ze onze hond tegen de muur gekwakt. Hij viel niet meer te redden.’

Dat is nieuw voor me. Dat een schaap een hond kan doden.

‘Wat voor ras is Rover?’

‘Een Boerenfox. Een ouderwets boerderijhondje.’

Rover schijnt zich niet te interesseren voor schapen, het koordje van mijn fototoestel is veel leuker.

 

 

 

‘Hoe oud moeten schapen zijn voordat ze kunnen lammeren?’

‘Oh dat kan al met één jaar hoor. Maar de meeste van onze schapen zijn zo’n jaar of drie. De rest is zes, zeven of acht jaar. Dit zijn kruisling Texelaars. Een Texelaar gekruist met een ander schaap, vaak een Swifter. Texelaars zijn hoekig en kompact en Swifters lang en dun. De schapen die wij hebben lammeren makkelijk af door die kruising.’

We staan bij de uitloop waar zo’n 15 schapen staan. Ze zijn de eerst volgende die moeten lammeren en hebben allemaal een blauwe vlek op hun achterste.

 

 

‘Elke twee jaar kiezen we een andere ram dat zorgt voor vers bloed. In oktober mag hij bij de schapen. Dat is vrij laat maar dat is voor twee dingen goed. Ten eerste hebben we zo minder last van Q-koorts en Smallenbergvirus denken we. De knut, de verspreider van die ziektes is dan niet meer zo actief.

Ten tweede is het weer al beter als de lammeren naar buiten mogen.

Aart gaat dan elke dag de wei in om te zien welk schaap een blauwe stip heeft en schrijft nummer van het schaap en de datum op. Daar maken we een lijst van zodat we vijf maanden later precies kunnen zien welk schaap eerst gaat lammeren en wie daarna. Dat klopt soms niet helemaal hoor,’ zegt Alie lachend.

‘Vanmorgen liep er bijvoorbeeld een ooi in de wei met twee mooie lammeren die volgens ons nog niet uitgerekend was. Maar de schapen die hier staan in de uitloop houden we dus goed in de gaten.’

Dat lijkt mij een hele klus voor de komende weken. Alie en Aart hebben honderd schapen!

‘Nou de meeste schapen kunnen helemaal alleen bevallen maar soms ligt een lam achterstevoren. Dat zie je dan aan de moeder, ze perst wel maar het lam kan er niet uit. De geboorte gaat te lang duren en dan moet je helpen.

De ooien met nuchtere (verse) lammetjes houden we eerst apart om goed aan elkaar te wennen. Daarna gaan ze naar een hok met drie ooien bij elkaar en daarna naar buiten.’

Ik geniet nog even van die heerlijke onschuldige witte gezichtjes op stoere poten.

Zorgzaamheid is een woord dat me invalt. Zorgzaamheid.

JAARVERGADERING 2012

Uitnodiging voor de jaarvergadering van de vereniging dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg, Busselte.

Donderdag 19 april 2011, aanvang 20.00 uur, De Stobbe te Darp.

Agenda:

1.    opening door de voorzitter

2.    verslag jaarvergadering 14 april 2011.

 1. jaarverslag 2011
 2. samenstelling bestuur – omdat er geen leden zijn die aftreden is er geen verkiezing van nieuwe bestuursleden.
 3. financiën en verslag van de kascommissie
 4. rondvraag
 5. sluiting

Pauze

Toekomst van de voorzieningen in de gemeente Westerveld.

Overal moet bezuinigd worden, zo ook in onze gemeente. Ook de bevolking in de gemeente Westerveld ontgroent en vergrijst (meer ouderen en minder kinderen en jongeren). Wat betekent dat voor de voorzieningen in onze gemeente en voor onze dorpen? De gemeente Westerveld heeft onlangs een sociale structuurvisie opgesteld, over de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen. De gemeenteraad besluit in mei/juni over de toekomst van de voorzieningen.

Na de pauze gaan we graag in gesprek over de toekomst van de voorzieningen. Wat is de visie van de gemeente, hoe is de dorpsgemeenschap tot nu toe betrokken en wat vindt u daarvan?

Iedereen is welkom. Indien er gestemd wordt, gebeurd dat uitsluitend door de leden. Indien u nog geen lid bent, kunt u dit worden door zich aan te melden op de avond zelf of bij een van de bestuursleden.

 

 

 

Peuterspeelzaal de Boskaboutertjes

 

In Darp biedt peuterspeelzaal “de Boskaboutertjes” een leuke opvang voor de peuters van 2 tot 4 jaar op maandag- en donderdagochtend van 9.00 tot 11.30 uur. Op de peuterspeelzaal leren kinderen met elkaar om te gaan, samen spelen  en het is een goede voorbereiding voor de basisschool.

 

Graag wil de peuterspeelzaal ook in de toekomst deze service blijven bieden in Darp en daarom roepen we de hulp in van ouders met jonge kinderen. Als het aantal kinderen op de peuterspeelzaal onder een bepaald aantal komt, dan is de toekomst van de peuterspeelzaal in Darp onzeker. We vragen daarom aan ouders/verzorgers om hun jonge kroost alvast in te schrijven voor de peuterspeelzaal.

 

Op dit moment bedragen de kosten voor de peuterspeelzaal 42,50 euro per maand. Hiervoor mogen de peuters twee ochtenden per week naar de peuterspeelzaal. Voor ouders/verzorgers die het financieel niet zo ruim hebben is er een bijdrage vanuit de gemeente mogelijk. Daarvoor verwijzen wij de ouders/verzorgers graag door naar Stichting Welzijn Meppel Westerveld (WMW).

 

Voor ouders die interesse hebben om hun kind (of kinderen) in te schrijven voor de peuterspeelzaal, kunnen contact opnemen met juf Gerry Toeter op telefoonnummer 0521-341478 (bereikbaar op maandag- en donderdag tussen 9.00-11.30 uur) of Stichting Speelwerk telefoonnummer

0522-488410 (www.speelwerk.net).

 

Jaarvergadering Dorpsgemeenschap

U komt toch ook 19 april?!

 

 

Dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg, Busselte

Jaarverslag 2011 – activiteiten van de vereniging:

Ook in 2011 hebben vele activiteiten plaats gevonden die voor en door bewoners. Alle activiteiten dragen bij aan het ontmoeten van elkaar en/of het verbeteren van onze eigen leefomgeving.

Activiteiten

De tentoonstelling van de werkgroep historie in september was een groot succes. Ook de diverse cursussen die voor en door bewoners zijn georganiseerd werden goed bezocht. Aankondiging en verslag van de activiteiten is in de goed gelezen dorpskrant te vinden. De website www.darp-havelterberg-busselte.nl is vernieuwt en bied de gelegenheid nieuws met elkaar te delen.

Overleg met gemeente en anderen

De dorpsgemeenschap heeft het hele jaar op diverse momenten overleg gehad met de gemeente, de woningbouwvereniging Actium en anderen. Klachten over o.a. het openbaar groen met name in Havelterberg zijn met de gemeente besproken.

Ook heeft de dorpsgemeenschap richting de gemeente haar zorg uitgesproken over de bezuinigingen en hoe die uitwerken in een kleine gemeenschap als Darp, Havelterberg en Busselte. Zorgen zijn er omtrent het mogelijk verminderen van voorzieningen in het algemeen, en het zwembad De Kerkvlekken en het buurthuis De Stobbe in het bijzonder. De dorpsgemeenschap benut elke mogelijkheid om haar zorgen kenbaar te maken. Ook in 2012 zal de dorpsgemeenschap dit voortzetten.

Herinrichting Darp

Het jaar 2011 stond in het teken van de op handen zijnde herinrichting van Darp. De werkgroep speelveld Darp heeft actief meegedacht met de gemeente. Deze enthousiaste groep vrijwilligers heeft een ontwerp gemaakt voor een dorpsplein in de kern van Darp. Dit ontwerp is in zijn geheel overgenomen door de gemeente en is verwerkt in de herinrichtingsplannen. De samenwerking tussen diverse partijen (gemeente, waterschap, Vitens, Actium, provincie) heeft als resultaat dat er in Darp riool, afwatering, bestrating en huurwoningen worden verbeterd. Het dorpsplein zal uiterlijk in 2013 gerealiseerd worden.

Inmiddels is de herinrichting begonnen met het vrijmaken van de plaatsen waar de waterberging komt. Ook tijdens de uitvoering blijft de dorpsgemeenschap meedenken over diverse zaken zoals beplanting en bestrating.

Ruiterweg 60 km/uur

Door de inzet van de werkgroep verkeer wil de gemeente meewerken aan het verlagen van de maximum snelheid op de Ruiterweg. Op dit moment ligt het voorstel om de maximum snelheid van de Ruiterweg te verlagen naar 60 km/uur ter besluitvorming.

Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van de vrijwilligers. Dank daarvoor!

 

Klaverjassen bij DKC

Afgelopen seizoen was het weer spannend in de Stobbe tijdens de wekelijkse klaverjasavonden. Wie gaat er dit keer met de hoofdprijs aan de haal. 20 april is de ontknoping tijdens de feestelijke avond als afsluiting van het seizoen. In september begint het nieuwe seizoen. De 1e maandagavond is gereserveerd voor de ledenvergadering. Vanaf de 2e maandag barst de strijd weer los. 29 weken de strijd aangaan met andere darpers. Wie doet er mee? DKC verwelkomt graag nieuwe leden. Info en opgave bij Jan Jetten tel: 341813

Oproep bestuurslid

Voor de Stichting Ouderen Beleid Havelte zoekt de dorpsgemeenschap nog een bestuurslid. Bram Schmaal heeft de maximale tijd erop zitten en moet vervangen worden. De stichting verzorgt activiteiten, culturele bijeenkomsten en lezingen. In de Stobbe wordt door de stichting het biljarten, gymnastiek, de soos en het volksdansen georganiseerd. Wilt u meer informatie over de inhoud van deze functie dan kunt u met Bram Schmaal contact opnemen. Tel: 515265

 

 

 

 

 


Oproep

Het ophalen van het oud papier is voor onze school een grote bron van inkomsten. Omdat het voor ons steeds moeilijker is om voldoende helpers te krijgen voor het ophalen van het oud papier, zijn wij op zoek naar mensen die ons hierbij, tegen vergoeding, willen helpen. U dient hiervoor wel minimaal 18 jaar te zijn.  Het ophalen van het oud papier duurt maximaal 2½ uur. Voor opgave en nadere informatie kunt u zich wenden tot onderstaande personen.

Hendrik Beugel : tel. 06 – 53 76 00 57

Hilja Pol             : tel. 0521 – 342009

 

Stichting Ouderraad OBS de Veldwikke

Heb je hier al eens over nagedacht?

Door Arno Staal

Onze wereld is aan het instorten! Misschien zie je het niet direct. Misschien zit je zelf nog op een comfortabel eilandje, heb je genoeg inkomsten en kan het je niet schelen wat er verder in de wereld gebeurd.

Maar ik kan je verzekeren dat het niet lang meer duurt voordat iedereen zal merken dat we niet meer verder kunnen op de manier zoals we nu leven.

Je moet steeds meer werken voor minder geld, pensioenen worden gekort, uitkeringen gaan omlaag, levensonderhoud wordt steeds duurder, vrijheid wordt steeds verder ingeperkt, als het al bestond. En oorlogen en geweld zijn steeds vaker in het nieuws.

De politiek kan geen antwoorden geven, alleen nog meer restricties instellen waardoor nog meer mensen afzakken in armoede en nog meer ongelijkheid tussen rijk en arm teweeg brengen. En daarmee is het ook economisch niet op te lossen.

Militair ingrijpen helpt ook niet. Brengt alleen duizenden gebroken gezinnen en diepe trauma’s. En dan hebben we het nog niet over de enorme destructieve kracht van de wapens op onze leefomgeving.

Hoe kan het dat bijna 7 miljard mensen op deze aarde allemaal precies hetzelfde willen, vrede, liefde, geluk, eten, drinken, een dak boven je hoofd en een vervullende bezigheid, en we na duizenden jaren nog steeds niet in staat zijn om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen!!

Wat is volgens jouw de reden hiervan? Wat is jouw oplossing voor dit dilemma?

Zou het kunnen zijn dat we iets niet goed begrijpen over hoe het leven werkt? Over wat het leven werkelijk is en wat ons deel daarin is? En als we dat wel zouden weten dat al onze ‘problemen’ binnen de kortste keren zouden zijn opgelost?

Het wordt de hoogste tijd dat we met elkaar deze vragen proberen op te lossen als we nog iets van de ons nu bekende wereld willen behouden! Laten we onze gedachten hierover uitwisselen en zien dat dit kleine dorp ook groot kan zijn in zijn ideeën!

Als er genoeg animo is kunnen we er een mooie avond van maken in de Stobbe. Of gewoon via mail reageren.  Voor commentaar of inbreng van gedachten; arno.staal@gmail.com

 

 

Daar zakt mij de broek van af

Door Zwaantina

Pauw en Witteman, 27 februari 2012

Als gast aan tafel, Jeroen Smit, schrijver van het boek “De Prooi”, welke inzicht geeft in de financiële wereld  met name over de groei en val van de ABN AMRO, durft te beweren dat we bankiers weer moeten gaan omhelzen, omarmen opdat we weer vertrouwen krijgen in de financiële wereld, en niet meer zeuren over bonussen. Aan het roer van deze Grootmacht stond ene heer Rijkman Groenink deze meneer kreeg na het mislukken van zijn plannen een bonus mee van 2.4 miljoen maar zit nu wel werkloos thuis. Heel zielig.

Voor de duidelijkheid nog een keer.                                                                                           “ We moeten omhelzen, omarmen en stoppen met zeuren”.

Oké,,,,,,,,,,, ik omarm mijn werkeloze bouwvakker en trek de broekriem nog eens aan.

 

Papierprikken?

Door Anneke Biegstraten

Wat bezielt een mens? Mijn dochter dacht al dat ik een soort taakstraf had! Niets is minder waar. Ik werd gevraagd om eens een keer mee te doen en…ik ben er aan blijven hangen. De ‘prikkers’ is vooral een gezellig groepje mensen van diverse leeftijden, geslacht en achtergrond. We hebben veel plezier, niet onbelangrijk natuurlijk. Als ik nu naar Havelte of Steenwijk fiets of loop betrap ik mezelf er op bijna begerig naar rondslingerend afval te kijken en te denken: “Nou de volgende keer lopen we weer niet voor niets”.

Zaterdagochtend 18 februari gaan we, na de koffie, op aanwijzingen van Roelof op pad.

Mijn route vandaag is het fietspad langs de Ruiterweg richting Havelterberg. Er ligt weer genoeg en nadat ik, naast de gebruikelijke bierblikjes, lege colaflesjes, shag- en sigaretten doosjes, een erwtjesblik opvis en een paar meter verderop een mosterdpotje  probeer ik mij voor te stellen wat voor iemand het is die deze zaken als een soort spoor langs het fietspad strooit. Een bewijs van: ik besta!

Kijk, bij het om de 10 meter aantreffen van de wikkel van een hoestbonbon en dan aan het eind van het fietspad een zakdoek in het prikkeldraad zien wapperen, dan is het voor mij duidelijk: een medemens met een zware verkoudheid en de  volle zakdoek was te vies om mee naar huis te nemen en versiert nu het landschap!

Als Marion van Rijn, mijn medeprikker, en ik even uitblazen en onze ervaringen uitwisselen krijgen we de slappe lach als Marion zegt 2 Beerenburgflessen uit de greppel gevist te hebben. We maken ‘het diner’ van de erwtjespeuzelaar/mosterdlikker compleet met de vondst van een mozzarelladoosje, een kwarkpotje en een koekjesverpakking.

Dat moet een smulpaap geweest zijn!

Als Marion onverschrokken de overkant van de Ruiterweg voor haar rekening neemt kies ik het wat rustiger oude fietspad. Maar voor beide is de oogst niet minder.

Rond half 12 komen we tegelijk bij ‘De Stobbe’ aan waar koffie met eigengebakken koekjes op ons wacht.

Dat hebben we ècht verdiend. (vinden we zelf.)

Zaterdag 21 april mag u ook mee. GEWOON DOEN

 

 

Gevraagd: foto’s en leuke verhalen van het dorpsfeest voor in de krant van september.

Pindakaas

Door Zwaantina

Lammetjes in de wei, dan is de winter voorbij, een oud gezegd wat bij deze tijd van het jaar hoort. Overal is jong leven om ons toe, de zon verwarmt het leven en de aarde krijgt weer geur en kleur. De slee gaat weer naar zolder en de schaatsen in het vet. Ook het voederhuisje voor de vogels gaat in de zomerstalling, ze moeten het voorlopig weer zonder hulp redden. Maar niet helemaal, want de pindakaas blijft.

Pindakaas? Hoor ik u denken, ja dus, pindakaas, wie vogels in de tuin wil voert pindakaas.

Vorig winter drukte iemand mij een tekening van een pindakaaspot houder in de handen met de boodschap, ‘dat is net is voor jou’.

Nu ben ik een mens van, hoe meer vogels hoe meer vreugd, op die reiger na dan die steevast een poging doet mijn vijver leeg te vreten, maar goed die moet ook eten al zie ik liever dat hij dat elders doet. Dus ik aan de slag, uurtje zagen en timmeren en de houder was klaar. Mooi plekje aan de schutting opgezocht zodat ik vanuit de kamer goed kon zien wat er ging gebeuren, familiepot pindakaas in dat ding en wachten maar.

Wachten en wachten en nog eens wachten want wat er kwam geen vogels. Vervolgens de vogelliefhebber die kwam met dit voeder idee eens aangesproken, ’hoe zit dat toch met die pindakaas want bij mij is geen vogels te zien, als antwoord kreeg ik een geheimzinnig lachje met de boodschap, “geduld is een schone zaak”, juist ja, daar kon ik het mee doen.

Maar blijkbaar moesten die Darper snoepertjes eerst de kat uit de boom kijken want na drie weken wachten zaten er van het ene op het andere moment wel twintig musjes op de schutting. Geduldig wachtend tot hij of zij aan de beurt is, niks geen trammelant of voordringerij, één musje voor de pot, neemt een snaveltje vol, vliegt terug op de schutting en dan komt de volgende en de volgende enzovoort enzovoort. Vanaf die dag geniet ik van een gezellige vogel drukte op en om de schutting en niet alleen de mus is gek op pindakaas, zo`n beetje alles wat vliegt komt zo nu en dan een snaveltje halen en dat mag, ze zijn welkom. Echter dat onder de vogels ook grote graperige bullebakken zijn bleek wel toen ik op een morgen door paniekerig geschetter naar het raam geroepen werd. Zat er een grote specht op de schutting en in plaats  dat dit prachtige heerschap zich een beetje aan de regels hield begon hij links en rechts om hem heen te pikken met die grote snavel. Alles wat kleiner was als hij maaide hij met die grote harde kop van zijn pootjes, op ééntje na, dat kleine dappere ding bleef stok stijf zitten, trok het koppie wat in de veertjes en onderging de pik aanval zonder van zijn stokkie te gaan. Ik stond al in de startblokken om de bullebak te verjagen, maar sprak mezelf vermanend toe, ‘Nee Tienes niet doen, niet mee bemoeien, je moet de natuur zijn gang laten gaan, maar dat nam niet weg dat ik het tafereel met afgrijzen stond te volgen.

Het geheel was niet om aan te zien, ‘EN NOU IS HET AFGELOPEN’, ik naar buiten waar ingrijpen niet meer nodig bleek, inmiddels had de familie mus zich verzameld en wie niet sterk is moet slim zijn. Met z`n allen hebben ze de bullebak even op zijn nummer gezet.

 

Opgeruimd staat netjes. Zo kwam alles weer op z`n pootjes terecht en gingen ze door waar ze gebleven waren, pindakaas eten. Ze krijgen er geen genoeg van en de meeste weken snavelen ze de pot dan ook schoon leeg. Zo is het inmiddels vaste prik, op maandag komt er een nieuwe pot in de houder. Waarom op maandag?, op maandag, is de pindakaas proever bij ons.Net als in vroeger tijden toen Koning-Keizer-Admiraal een voorproever in huis hadden voor het geval er iets in het eten zat waar je niet vrolijk van werd, zo hebben de vogels bij ons ook een voorproever. Weliswaar één van drie turfen hoog maar ze neemt haar taak heel serieus, ze gaat bepaalt niet over één nacht ijs.

Ze neemt een vingertje vol, kijkt heel bedenkelijk, neemt nog een vingertje, ze weet het nog niet zeker, nog ééntje dan. ‘mmmm’ dan nog een keer voor de zekerheid. ‘t`is goed oma’.

Pas dan gaat de pot naar de vogels.

Tja pindakaas, wie is er niet groot mee geworden.

 

Oproep voor de Ambachtsmarkt

Wij willen binnenkort weer een ambachtsmarkt organiseren en zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om hier aan deel te nemen. Heeft u een hobby en vindt u het leuk om een keer een workshop of cursus te geven? Of heeft u iets leuks te vertellen en wilt u een keer een lezing geven? Dit zijn zomaar een paar voorbeelden.

U kunt altijd even bellen voor overleg of informatie met Lia Valk op nummer: 0521-852098

Met vriendelijke groet van de werkgroep activiteiten:Willemien Oostveen, Arno Staal,         Lia Peters, Lia Valk

 

Pendelen in de Stobbe

Door Arno Staal

Na een leuke en zeer informatieve Tarot cursus is er nu de mogelijkheid om meer te leren over pendelen. Wat het is, wat je er mee kan en hoe je het moet gebruiken. Gedurende de avond gaan we oefeningen doen om te testen hoe gevoelig je bent voor de energie van het pendelen. Dit door verschillende vraagstellingen proberen te beantwoorden waarvan de antwoorden voor iedereen onbekend zijn.

Wanneer: maandag 14 mei om 19.30 uur. Kosten: € 10,- . Daarvoor ontvang je documentatie in de vorm van pendelschijven en tevens een pendel voor jezelf. Opgeven via arno.staal@gmail.com

Spelletjesavond in De Stobbe

Door Lia Valk

Op 19 januari hadden we een spelletjesavond georganiseerd, en met succes! We hebben het woordenboekspel gespeeld, Party en Co en Yahtzee. Wegens het succes gaan we het daarom nog een keer organiseren. Er zijn diverse spellen aanwezig, maar u kunt zelf ook een spel meenemen. Op de avond zelf wordt gezamenlijk met de aanwezigen overlegd wat er gespeeld gaat worden.

Wanneer: maandag 7 mei van 19.30 – 21.30 uur Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20 personen.

Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening

Info en opgave bij Lia Valk, tel. 852098 of per mail lia.valk@gmail.com

 

Sjoelen

Vind je het leuk om mee te sjoelen, geef je dan nu op!

Wanneer: donderdag 12 april van 19.30 – 21.30 uur

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20 personen

Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening

Info en opgave bij Willemien Oostveen tel. 342340

 

 

Praat mee over de toekomst van onze voorzieningen. 19 april  om 20.00 uur in de Stobbe

 

Stevia, natuurlijk zoetmiddel

Door Willemien Oostveen

 

Stevia is een natuurlijk zoetmiddel met veel voordelen. Het is rijk aan vitaminen en mineralen. Het is ongeveer 300 keer zoeter dan suiker en bevat geen calorieën. Het kan worden gebruikt in thee, gebak en andere voedingsmiddelen. Stevia is ook geschikt voor diabetici. Meer informatie op www.stevia.nl

Lekkere koekjes met Stevia:

350 gram speltbloem

80 ml Olijfolie

10 tot 15 druppels Stevia

Handje rozijnen of dadels zonder pit of ongezwavelde abrikozen.

Zonnebloempitten, walnoten of hazelnoten

Geraspte schil van een (biologische) citroen

Geraspte gemberwortel of 1 tl gemberpoeder

Snufje zout

Alle ingrediënten door elkaar kneden en eventueel beetje water of melk erbij.

Het deeg over de bakplaat verdelen

Eigeel over het deeg verdelen

Oven voorverwarmen op 190 graden en deeg 15 tot 20 minuten bakken op de middelste stand in de oven.

Nog vragen? Bel Willemien: 342340

 

Afvallen in groepsverband

Wilt u ook graag een paar kilo’s afvallen, maar vindt u het moeilijk om dat alleen te doen? Doe dan mee met afvallen in groepsverband. Onder leiding van een gediplomeerd gewichtsconsulente komt u wekelijks bij elkaar. Eerst gaat u om beurten op de weegschaal. De weegschaal die gebruikt wordt, scant 7 verschillende onderdelen van het lichaam zoals o.a. het gewicht, vetpercentage, bot- en spiermassa en de metabolische leeftijd.

In de groep worden de knelpunten besproken en tips en adviezen gegeven, daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van  ervaringen.

Wanneer: 7 dinsdagen van 19.30 – 21.00 uur te beginnen op 10 april

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 personen

Kosten: 35 euro inclusief materiaal, exclusief consumpties

Info en opgave bij Lia Valk, tel. 852098 of per mail lia.valk@gmail.com

 

 

 

Thema avond gezonde voeding: alternatieven voor suiker

Deze thema avond maakt deel uit van de cursus afvallen in groepsverband, maar kan ook als losse workshop gedaan worden.

Als je gezond wilt eten, wil dat nog niet zeggen dat je nooit meer een lekker koekje kunt eten. In deze workshop wordt besproken wat de gezonde alternatieven zijn voor suiker. U kunt koekjes proeven en krijgt het recept mee naar huis.

Wanneer: dinsdag 24 april van 20.00 – 21.30 uur

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 personen

Kosten: 6 euro inclusief materiaal, exclusief consumpties

Info en opgave bij Lia Valk, tel. 852098 of per mail lia.valk@gmail.com,

of bij Willemien Oostveen: telefoon 342340

 

Thema avond gezonde voeding: vetten

Deze thema avond maakt deel uit van de cursus afvallen in groepsverband, maar kan ook als losse workshop gedaan worden.

Als men wil afvallen dan wordt er al gauw op de vetten gelet.

In deze workshop wordt besproken welke vetten je het beste kunt gebruiken en waarvoor en er is een proeverij van een product met olijfolie, waarvan u het recept mee naar huis krijgt.

Wanneer: dinsdag 22 mei van 20.00 – 21.30 uur

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 12 personen

Kosten:€ 6,- inclusief materiaal, exclusief consumpties.

Info en opgave bij Lia Valk, tel. 852098 of per mail lia.valk@gmail.com of bij Willemien Oostveen: telefoon 342340

Onderstaande brief is door de Dorpsgemeenschap op 19 maart  naar Burgemeester Jager gezonden.

Geachte burgemeester Jager,

Graag vragen wij als bestuur van de dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg, Busselte uw speciale aandacht voor de openbare orde en veiligheid binnen onze dorpsgemeenschappen.

Recent worden onze dorpen getroffen door een ware inbraakgolf. De afgelopen maanden werd in meerdere woonhuizen ingebroken. Recent wisten criminelen gedurende  één weekend vier maal binnen te dringen in woonhuizen en daar waardevolle goederen te ontvreemden. Opvallend lijkt dat de criminelen zorgvuldig hun weg weten te vinden naar waardevolle goederen, en met zorg het ‘juiste tijdstip’ weten te kiezen voor hun criminele handelingen. Dit heeft – zoals u zich kunt voorstellen – een golf van verontrusting teweeg gebracht. Mensen zijn bang hun huis onbeheerd achter te laten, al is het maar voor een boodschap.

Ook bereiken ons signalen van verdachte activiteiten nabij de ingang van het militair oefenterrein te Havelterberg. In de vroege ochtend en late avond wordt er naar verluidt gehandeld in verdovende middelen. Ook dit geeft een gevoel van onveiligheid en onbehagen bij bewoners.

De burgemeester heeft een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. Zo is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het zijn bevoegdheden die te maken hebben met het tegengaan van overlast, ordeverstoringen, het voorkomen van gevaar en het waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven. Tevens is de burgemeester lid van het bestuur van de politieregio en heeft hij taken en bevoegdheden met betrekking tot het beheer van het regiokorps.

U aansprekend op uw specifieke taken en verantwoordelijkheden rond de handhaving van de veiligheid en openbare orde zouden we u willen verzoeken om een extra handhavinginspanning in onze dorpen te bepleiten bij de opsporingsdiensten.  Extra surveillances van politie en marechaussee, bijvoorbeeld, dragen bij aan een groter gevoel van veiligheid. Regelmatige aanwezigheid van opsporingsambtenaren in de dorpen en het buitengebied, ook buiten de reguliere werktijden, idem dito. We hopen dat u onze zorg deelt en uw bevoegdheden ter zake wilt aanwenden.

Wij rekenen op uw inzet en zien uit naar uw reactie!

Wij tekenen, met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte,

 

 

 

Onderstaande brief is door de dorpsgemeenschap op 7 maart aan het College van B&W gezonden.

Betreft: zienswijze op de concept Sociale Structuurvisie gemeente Westerveld

Geacht College,

Wij hebben kennis genomen van de concept Sociale Structuurvisie van de gemeente Westerveld en maken graag van de geboden gelegenheid gebruik om een zienswijze te geven op het voorliggende werk. Wij willen u complimenteren met deze eerste aanzet en zijn ons bewust van de complexiteit van de voorliggende problematiek. Wij hebben de visie met een positief kritische houding gelezen en besproken in ons bestuur en geven u in verband daarmee een aantal vragen, opmerkingen en suggesties in overweging.

Ten eerste zetten wij vraagtekens bij de zwaarte die toegekend wordt aan de uitgevoerde enquête als mede basis voor de sociale structuurvisie. De respons is mager en demografisch slecht gespreid. Ook is de respons slecht bruikbaar vanwege het missen van voor welzijn relevante leeftijdsgroepen. Is, en zo ja, hoe is voor deze niet representatieve uitkomsten gecorrigeerd? We stellen voor de correctie toe te lichten en de uitkomsten van de enquête niet in de hoofdtekst op te nemen.

Ten tweede ontbreken suggesties om te investeren in de gemeente Westerveld. Kansen om de demografische ontwikkelingen te verzachten worden zo gemist. We denken daarbij specifiek aan het investeren in woningbouw voor starters en gezinnen en/of het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid. Welke concrete ideeën heeft de gemeente om de als problematisch gekwalificeerde demografische ontwikkelingen te verzachten? Hoe worden de belangrijke voordelen van de gemeente (goed ontsloten via snelwegen en intercity stations vlakbij, ruimte, landelijk wonen met goede voorzieningen) gepromoot in de rest van het land? Welke stimulerende impuls geeft u aan mensen die vanuit de rest van het land (bedrijfs)vestiging in Westerveld overwegen?

Wij hebben de volgende reactie op een aantal van de in de visie genoemde plannen:

 1. Zwembaden.

Wij ondersteunen de keuze voor het plan A dat moet leiden tot het behoud van de drie zwembaden in de gemeente. De dreiging blijft echter want als de financiële exploitatie niet bevredigend is dan zal worden teruggevallen op plan B. Dat betekent: 1 zwembad in de gemeente overhouden. Welke criteria hanteert de gemeente en hoe wordt dit gemonitoord? Hoe faciliteert de gemeente verzelfstandiging van de zwembaden? Welke middelen krijgen de zwembaden mee? Hoe blijft de duurzaamheid van deze voorziening toch mede zorg van de overheid?

 1. Bibliotheken.

Wij ondersteunen één fysieke vesting van een bibliotheek in het nog te bouwen Multifunctioneel centrum (MFC) Diever niet. Havelte is de grootste kern, en die vestiging heeft de meeste bezoekers, maar gaat wel dicht! Het MFC Diever (idee brede school, bibliotheek, voortgezet onderwijs, welzijnswerk) krijgt alle aandacht. Dit is echter slechts een idee. Het plan moet nog worden uitgewerkt en besluitvorming nog georganiseerd. Op voorhand lijkt sluiting van de bibliotheken volop aan de orde. Het lijkt daarom zinnig om eerst een pas op de plaats te maken, geen maatregelen te nemen die onomkeerbaar zijn, en een doordachte keuze over al dan niet vestigen van een MFC te maken, waarbij moet worden betrokken welke functies daaraan worden toegekend.

 1. Dorpshuizen

Wij zijn blij met de keuze om het bestaande dorpshuis in Darp te ondersteunen. Wij zien in het onzekere voortbestaan van de basisschool in Darp een extra reden om in te zetten op het behoud van het dorpshuis als ontmoetingsplek voor Darp, Havelterberg en Busselte. Wat is de omvang van de jaarlijks bescheiden financiële ondersteuning en is dat voldoende om het huidige gebruik en functionaliteit van het dorpshuis te kunnen waarborgen? Hoe faciliteert de gemeente de verzelfstandiging van het dorpshuis en hoe is de relatie met en de rol van de stichting welzijn Westerveld?

 

 1. Buitensport en Binnensport

Voor buitensport is de visie dat maatwerk noodzakelijk is. Wij steunen dat. Binnensporten moeten andere kostendragers zoeken zo wordt in de visie gesteld. Wij zien dat nog niet goed voor ons en hopen dat de binnensporten die in de sportzaal van het dorpshuis in Darp worden beoefend voorlopig door kunnen gaan.

 1. Welzijnswerk

Het welzijnswerk wordt in het voorstel ingekrompen. Onder aansturing van kernen moeten dorpen zich redden. Uitvoering van sociaal culturele activiteiten en vrijetijdsactiviteiten moet uit dorpskracht komen. Wij vinden dit een miskenning van de noodzaak van professionele begeleiding en organisatie vanuit welzijnswerk. Hoe denkt de gemeente de uitvoering van sociaal culturele activiteiten en vrijetijdsactiviteiten professioneel te kunnen houden?

 1. Voortgezet onderwijs

Wij vragen ons af of in stand houden van voorgezet onderwijs wel een te rechtvaardigen keuzen is. Op termijn (forse afname leerlingenaantal na 10 jaar van 30%)  lijkt voortgezet onderwijs in Diever niet houdbaar.

Als het gaat om de financiële consequenties en haalbaarheid van de voorstellen en scenario’s, dan valt op dat de financiële overzichten niet echt duidelijk zijn en onderling lastig te vergelijken.

Het realiseren van het MFC Diever binnen het financieel kader van de sociale structuurvisie vinden wij onverantwoord. De gemeentelijke aandacht en steun voor het MFC Diever gaat ten koste van een spreiding van voorzieningen over de gehele gemeente. Het realiseren van het MFC Diever in zijn huidige vorm (concentratie bibliotheek, voortgezet onderwijs, welzijnswerk, idee brede school) staat naar ons idee haaks op het uitgangspunt van het benutten van dorpskracht. Juist de kleinere kernen zijn succesvol in het organiseren en aanwenden van dorpskracht. Investeringen gericht op behoud van voorzieningen in de kleine kernen vergroot de kans op het benutten van dorpskracht.

De centrumfunctie van Diever-Dwingeloo krijgt gemeentelijke aandacht en steun. Havelte en ook Vledder vallen in dat opzicht buiten de boot en bewoners zijn voor (dorpsoverstijgende) voorzieningen aangewezen of op andere gemeenten of op het MFC Diever. Deze ontwikkeling richting tweederangs voorzieningen van een wezenlijk deel van de gemeente vinden wij ongewenst.

Deze zienswijze wordt ingediend door de dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte. De dorpsgemeenschap vertegenwoordigt 81% van de bevolking van Darp, Havelterberg en Busselte. Wij verzoeken u de gestelde vragen te beantwoorden en de sociale structuurvisie aan te passen conform de beantwoording en onze visie.

 

 

 

Werkgroepen Darp/Busselte:

Activiteiten, Lia Valk tel: 852098

Helpende handen, Jan Boers tel: 341845.

Historie, Jan Dedden tel: 343165

Centrumplein Darp, Jan Mulder tel: 341824

Verkeer, Joy van der Beek tel: 340445

Zwerfvuil, Marion van Rijn tel: 342273.

Huurderscommissie, Wim Molenaar tel: 852309.

 

Wist u dat u in de Stobbe ook

 • · altijd welkom bent
 • · uw verjaardag kan vieren
 • · uw trouwerij kan houden
 • · een vergadering kan beleggen
 • · een cursus kan volgen
 • · gezellig wat kan drinken
 • · ruimte kan huren voor een activiteit

 

Wekelijkse activiteiten in de Stobbe

Biljartvereniging 55+ iedere maandag- en woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Meer informatie bij Jaap de Boer, Schoolstraat 10 in Darp.

Biljartvereniging K.O.T. om de veertien dagen. Op de donderdagavond vanaf 20.00 uur. Meer informatie bel Willem Ems 0521-341926.

Gym 55+ iedere woensdag 13.00 – 14.00 onder begeleiding van Nicolette Berk.  Meer informatie bij Jannie Kloosterman 0521-343170

Klaverjasclub iedere week op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur. Voor meer informatie kan je bellen met dhr. Jan Jetten 0521-341813

Line-Dance is iedere maandagavond voor kinderen t/m 12 jaar van 18.30-19.30 en voor volwassenen van 19.45-21.45. Meer info bij Marjolijn Kruimer 0522-254518

Recreatief Badminton  op  woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur . Meer info dhr. Ben Witteman 341615

Recreatief Badminton  op vrijdagavond van 19.00-20.30 uur. Meer info George van Keulen, telefoon  341769

Schietvereniging om de veertien dagen. Op de dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur. Sep tot april. Meer informatie bel Rico Boers 0521-343221.

Schilderclub op vrijdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur is de schilderclub actief. Voor informatie kunt u terecht bij dhr. Biegstraaten 342373 of Janna Bosman tel. 342248

55+ soos Iedere eerste woensdag van de maand van 14.15 – 16.15 uur vanaf september tot mei. Voor meer informatie Marrie Tuit 0521-341663

Toneelvereniging ”Olde Bessie”oefent iedere donderdagavond om 20.00 uur. Voor meer info kun je bellen met Ingrid de Vos, tel 342168

Volksdansen Onder begeleiding van Fimmie Dykstra is op vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.15 uur in de Stobbe. Meer info bij Marrie Scheper 0521-342353.

Nog geen reacties

Schrijf een reactie


+ 9 = elf