Dorpskrant editie 1 januari 2010

Download als PDF bestand: 2010 jan pdf

Eerste editie
Voor u ligt de eerste dorpskrant van en voor Darp, Havelterberg en Busselte. We willen deze eens in de twee/drie maanden uitbrengen. De krant is voor iedereen. Dus heeft u wat te vertellen, te koop of bent u op zoek naar iets of iemand, dit is de plek om het te laten weten. Ook de verenigingen kunnen deze krant gebruiken om iedereen te informeren over hun activiteiten.
Oproep aan de ouders van……!
Door Welzijn Meppel Westerveld worden niet alleen activiteiten georganiseerd voor volwassen, maar ook voor de kinderen. Informatie en aanmelden voor deze activiteiten wordt helaas alleen maar via de school verspreidt. Kinderen die niet in Darp op school zitten vallen zo buiten de boot. Om dit in de toekomst te voorkomen willen we graag een adreslijst maken zodat ook deze kinderen op de hoogte worden gehouden. U kunt uw kind(eren) aanmelden door te bellen naar 343165 of een email naar info@darp-havelterberg-busselte.nl

Eerste boetseercursus afgelopen

7 december was de laatste avond van de eerste cursus “boetseren voor volwassenen”. Onder deskundige begeleiding van Fred Collet werd er acht avonden lekker “gekleid”. De groep heeft veel geleerd en ook veel plezier gehad. We hopen dat Fred in 2010 weer een cursus wil verzorgen.
In deze krant oa.:
 Verschillende oproepen voor vrijwilligers
 Nieuws van diverse werkgroepen
 Activiteiten in de komende periode
 Activiteiten in de Stobbe
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Sluitingsdatum kopij krant maart, 22 februari 2010

Bedenk een naam
Voor de krant willen we ook graag een leuke naam. Door het bestuur van dorpsgemeenschap zal uit de inzendingen 5 namen genomineerd worden. Deze worden op de website gepubliceerd. Na 31 januari kunt u uw stem uitbrengen op uw favoriet. U kunt uw bedachte naam opgeven door een email te sturen aan: info@darp-havelterberg-busselte.nl U kunt ook uw suggestie o.v.v. uw naam en telefoonnummer op papier inleveren bij de Stobbe.

Redactieleden gezocht
Een krant heeft ook een redactie nodig. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om informatie te verzamelen, of stukjes te schrijven of het leuk vinden om de opmaak te verzorgen. We zoeken ook nog iemand die goed kan tekenen, het liefst een beetje cartoonachtig! Wie gaan ons helpen? Bel met de redactie 343165 (Marja Dedden).
Zwerfvuil Door Marion van Rijn
Op een prachtige zaterdagochtend in de vroege herfst loop ik richting de Stobbe. Stom,stom,stom, denk ik. Wie geeft zich dan ook op voor de werkgroep zwerfvuil en hondenpoep. Moet je op je vrije zaterdagochtend om 10.00 uur in de Stobbe zijn om Darp schoon te maken. Moet je kijken een prachtige blauwe lucht, fluitende vogels, overal groen en heerlijke frisse lucht. Deze ochtend had ik heerlijk in mijn eigen tuin kunnen werken. Nou zo te zien ligt er geen vuil dus ben ik gauw klaar vandaag.
In de Stobbe staat de koffie klaar en we stellen ons aan elkaar voor. Er zijn twee voor mij bekende Darpers maar ook twee onbekende Darpers. Roelof, zwerfvuilophaler van de eerste orde, verdeelt de werkplekken en deelt de fel oranje hesjes uit. Geen kans dus om ongezien weg te sluipen, bedenk ik, gewoon goed opvallen voor het hele dorp! We krijgen geen prikkers maar knijpstokken. Daar moet ik even mee oefenen en knijp in een jolige opwelling een man in zijn kuiten. Hij kijkt me een tikkeltje stuurs aan. Goed ik zal de knijper braaf gebruiken voor het vuil.
Ik loop samen met een vrouw, die ik nog nooit gezien heb en maar twee straten bij mij vandaan woont, het grote grasveld op. Het blijkt dat we een vergelijkbaar leventje hebben en we babbelen vrolijk verder over werk en ontwikkeling. Zo hier en daar rapen we een snoeppapiertje of een blikje op. Prachtige paddenstoelen groeien aan de rand van de kinderspeelplaats. We komen bij de Ruiterweg en we besluiten onszelf op te splitsen. Mijn maatje neemt het fietspad en ik de berm naast de autoweg. Geen kans meer om te praten.
Mijn maatje schiet in de lach. ‘Ik wordt rijk’ zegt ze, er liggen overal munten van Sinterklaas. ‘Althans de blikken verpakking ligt er, de chocolade is weg.’ Het fietspad glinstert ervan.
Ik vind hele andere dingen in de berm. Een volle luier, halfvolle bierblikjes, een fles melk, een oude slipper en veel folie van snoepzakken. We komen op de hoek van Ruiterweg en Westerlaan en daar ligt in de goot naast het fietspad heel veel troep. Snoepzakken, blikjes, plastic flesjes. Het wordt nog een zware vuilniszak zo. In de braamstruiken op de Westerlaan hangen een paar half verteerde plastic tassen, en weer dat fel gekleurde folie dat zelfs onder verrotte bladeren en aarde nog stralend te voorschijn komt. Dat tot ontbinding overgaan en verteren gaat kennelijk niet zo makkelijk als ik mij thuis in mijn luie stoel voorstel. Op de Veldweg vinden we een heel lunchpakket, in mooie plastic schaaltjes met servetje en een half broodje kroket er in. Twee lege flesjes liggen er broederlijk naast.
We lopen langs de goot en pikken nog wat blikjes op. Mijn oog valt op een plastic zakje met poep dat in de struiken hangt. Even verderop hangt er nog een. Als we een paar passen achteruit doen, zien we er nog een stuk of vijf, zes hangen verdeeld over tien meter Veldweg. Versiering? Het resultaat van een wedstrijd ver weg gooien? Bijzonder in ieder geval.
We lopen terug en nemen de speelplaats van de peuters even mee. Middenin het gras prijkt een grote verse hondendrol. Wie doet nou zoiets stoms? Een loslopende hond? Een leuk resultaat voor de peuters die hier komen spelen. Roelof heeft gelukkig een stoffer en blik aan een steel om die vieze hoop op te ruimen.

Binnen handen wassen en lekkere bak koffie met zelf gebakken taart. Iedereen heeft een rode kleur van het buitenlopen. We komen al pratend tot de conclusie dat deze klus eigenlijk HEEL, HEEL nodig is. Zo’n mooi dorp, midden in het groen en zes zakken vuil in anderhalf uur tijd! Buiten voel ik aan mijn wangen die rood gloeien. Zuurstof of schaamte?
Nieuw! Huurderscommissie Darp
De huurdersvereniging Darp is een paar jaar terug een zachte dood gestorven. Het bestuur van de vereniging dorpsgemeenschap acht het zinvol om een huurderscommissie op te richten. Wim Molenaar en Louis de Wit zijn bereid om hierin plaats te nemen. Zij willen er nog minimaal één persoon bij. Het liefst iemand die al langer ingezetene is van Darp. Ook komen zij graag te weten welke problemen huurders met Actium hebben. U kunt rechtstreeks met hun contact opnemen of via een email naar info@darp-havelterberg-busselte.nl

Werkgroep Havelterberg
Wandelroute langs markante objecten in en om Havelterberg
Omdat nieuwe bewoners op dit moment niet echt worden verwelkomd in het dorp, is er een wandelroute langs markante objecten uitgezet.
De werkgroep heeft de wandelroute klaar. De wandelroute en de objecten worden beschreven in een folder. Ook de folder is bijna klaar en kan dan naar de drukker. Ergens in het voorjaar wordt de route voor het eerst gelopen. Nieuwe en huidige bewoners worden uitgenodigd om gezamenlijk onder begeleiding de wandelroute te lopen. Meer hierover in de volgende krant.

Aanschaf recreatiematerialen
Een wens van de bewoners van Havelterberg is om spontaan met elkaar te kunnen volleyballen, tafeltennissen en jeu de boulen. Om dit te kunnen doen moeten er een aantal materialen aangeschaft worden.
De mogelijkheden voor een jeu de boules baan zijn al onderzocht. Deze waren bij het voetbalveld maar al snel kwam de werkgroep tot de conclusie dat een baan bij het voetbalveld, buiten het dorp niet werkt. Helaas zijn er in de bebouwde kom geen mogelijkheden voor het realiseren van een jeu de boules baan. Mogelijkheden voor een volleybalnet en tafeltennistafel worden nog onderzocht.

Informatie werkgroepen Darp
Naar aanleiding van de uitslag van de enquête hebben we in november 2009 de werkgroep Helpende Handen opgericht.
Wij willen in geval van acute ziekte of ongeval een helpende hand bieden. Het zal niet zoveel voor komen en veel mensen hebben wel een paar goedwillende buren of familie om te helpen bij ziekte of ongeval naast de reguliere hulp. Maar meestal de eerste dag van ziekte of ongeval kun je even in nood zitten door bijvoorbeeld te weinig eten in huis te hebben, of je kunt de aangevraagde medicijnen niet ophalen, of de kinderen moeten van school gehaald worden, de hond moet uitgelaten worden, een kleine noodreparatie in het huis enz. Ook mensen die even geen uitweg uit de eenzaamheid weten willen we graag helpen. Dus eenmalige hulp in geval van nood.
Vier vrijwilligers hebben zich aangemeld om kosteloos deze noodhulp te verrichten. Vera Kempa is bereid om spil in de organisatie te zijn. Dat betekent dat zij telefonisch bereikbaar is voor noodgevallen. Haar telefoonnummer is: 0521-852973. Wij hopen en rekenen er op dat iedereen dit nummer zorgvuldig gebruikt en niet laat slingeren voor kinderen.
Zodra Vera gebeld is door iemand in “nood”, zoekt ze contact met een van de leden van dit werkgroepje die dan een helpende hand komt bieden. Natuurlijk hopen we dat onze werkgroep zich uitbreid met hulpvaardige mensen. We zouden graag nog iemand willen hebben die goed bekend is met reguliere zorg en bij welke instantie je wat moet aanvragen. Namens de werkgroep: Vera en Marion.

Informatief gesprek met Actium
Het bestuur van de vereniging dorpsgemeenschap DHB, heeft afgelopen november een informatief gesprek gevoerd met de heer Geert Bartelds van Actium (contactpersoon voor de bewoners). Daarin vertelde hij dat hij samen met Femmie Blaauw (wijkbeheerder) is aangesteld voor het rayon Meppel-Westerveld. Klachten over de woning kunnen doorgegeven worden via het normale contactpunt en via internet, maar klachten over leefbaarheid, bijvoorbeeld overlast, kunnen doorgegeven worden aan de wijkbeheerder. Actium gaat tussen nu en 2014 aan de slag om de huurwoningen minimaal aan energielabel C te laten voldoen. Wat dat precies voor onze woningen gaat inhouden, welke verbeteringen er worden aangebracht, daarover krijgen we in een later stadium meer informatie.
In maart volgt een gesprek met de projectleider van de “inbreiding” in Darp. Hij zal ons op de hoogte brengen van het vervolgtraject.

ZWERFVUIL en HONDENPOEP
Uit de enquête bleek dat veel Darpers zich ergeren aan de hoeveelheid hondenpoep en zwerfvuil in ons mooie dorp. Wie legt dat daar dan neer? Ja, precies andere Darpers! Uit onwil? Niet over nagedacht? Kan me niet schelen?
Uit diezelfde enquête bleek ook dat er wel wat mensen bereid waren aan een oplossing te werken voor dit probleem. Het begin van de werkgroep ZWERFVUIL en HONDENPOEP.
Hier volgt een verslag van onze werkzaamheden. We hebben ten eerste een lesbrief geschreven voor de school in het dorp. We vinden dat kinderen het meeste last hebben van de hondenpoep, want die spelen op de grasstroken langs de straten en in het bos. Daarbij zijn het de volwassenen van morgen en we vinden inzicht en bewustwording heel belangrijk op dit gebied.
Daarnaast hebben we de activiteit, ’Prikken met Roelof’ opgezet.
Roelof is een bekende figuur hier in Darp, die er al heel lang voor zorgt dat ons zwerfvuil stillekens verdwijnt. Hij weet veel van de natuur en de geschiedenis van Darp en het is leuk en interessant om hem hierover te horen vertellen.

Roelof Boers
Op zaterdagochtend , een keer in de maand, nodigen we mensen uit die ons willen helpen met zwerfvuil opruimen. Maar er is ook koffie met zelf gebakken taart of cake. Elkaar leren kennen door samen een klus op te knappen en gezellig een stukje taart te eten en koffie te drinken!

Onze plannen voor het Nieuwe Jaar:
“Prikken met Roelof”
Zaterdag 9 Januari Speciale oproep voor alle werkgroepen van de Dorpsagenda, kom ons gezellig helpen. Maak dat goede voornemen waar! Wij kunnen dan meteen horen wat jullie plannen zijn.
Zaterdag 20 Februari Speciale oproep voor echte, van origine, authentieke Darpers om ons te komen helpen met zwerfvuil en hondenpoep opruimen, en ons meteen oude verhalen te vertellen over Darp en bewoners. Het spreken van streektaal is geen bezwaar we hebben inmiddels les gehad van Roelof!
Zaterdag 20 Maart Speciale oproep voor nieuwkomers in Darp en andere import die het lelijke Nederland verruild hebben voor het mooie Darp. Leer bij ons de Darpers kennen onder genot van een gratis kop koffie en gebak en hoe je dit mooie dorp schoon houdt.
Zaterdag 10 April Speciale oproep voor de echte fanatieke milieufreaken! Wij weten al dat er deze dag een malse regenbui zal vallen, maar toch laten deze diehards zich niet wegpesten! Ze komen in grote getale met hun regen capes om en storten zich op het zwerfvuil. Hulde voor deze mensen.
Praktische informatie:Verzamelen in de Stobbe. Aanvang 9.30 uur afloop ± 11.30 uur. Meer info en opgave telefoon 342273
Overige plannen:
• We gaan een wagen versieren met het grote Dorpsfeest in juni!
• We hopen aan te kunnen sluiten met het zwerfvuil opruimen via de school in de lente.
• We hopen natuurlijk dat er een heleboel mensen ons komen helpen. Maar meer nog dan dat hopen we dat dat niet meer nodig zal zijn.
Namens de werkgroep zwerfvuil en hondenpoep: Roelof, Jorine, Jan en Marion, schrijfster van dit stuk.
Nieuwe verlichting in en rond Darp
De gemeente gaat de komende tijd de verlichting vervangen in Darp en omgeving. Er worden nieuwe energiezuinige armaturen geplaatst. De nieuwe lampen geven helder wit licht. Dit heeft te maken met de veiligheid, laat Dirk Buiter van de gemeente weten. Bij wit licht zijn personen en de kleuren beter herkenbaar dan met het huidige gele licht. Het is daarom ook één van de voorwaarden voor het politiekeurmerk veilige gemeente.

Ambachtsmarkt groot succes!
Uit de enquête van de Dorpsagenda (voorjaar 2009) blijkt dat er behoefte is aan recreatieve, creatieve en ontspanningsactiviteiten. Op de Ambachtsmarkt in september vorig jaar in de Stobbe hebben inwoners hun kennis, kunde en talenten laten zien.
Op basis hiervan heeft de werkgroep activiteiten voor het najaar een gevarieerd aanbod samengesteld. Alle cursussen en workshops zijn doorgegaan en de deelnemers waren enthousiast. Voor de werkgroep activiteiten genoeg redenen om ook in het voorjaar van 2010 weer met een nieuw aanbod te komen.
We hopen dat één of meerdere activiteiten aansluit bij wat u graag wilt. We hopen ook dat door het samen bezig zijn u als bewoner anderen bewoners ontmoet en elkaar leert kennen.
Kennismaken met boetseren tijdens de ambachtsmarkt
ACTIVITEITENPROGRAMMA VOORJAAR 2010
Van, voor en door Darpers en Havelterbergers
Praktische zaken
• Alle activiteiten vinden in de Stobbe plaats m.u.v. de cursus beeldhouwen in hout
• De kosten betalen aan de docent
• Consumpties zijn voor eigen rekening
PROGRAMMA-OVERZICHT

Januari
Cursus beeldhouwen in hout:
7 zaterdagochtenden 1 keer per 2 weken
Tijdens de cursus leert de deelnemer omgaan met hout en gereedschap. Vooral op een andere manier naar hout kijken en het gebruik maken van de vormen die al in het hout zitten die ontstaan kunnen zijn door een afwijkende groeiontwikkeling van de boom, soms door invloeden van buitenaf, zoals takbreuk, infecties e.d. Er is hout aanwezig om het eerste werkstuk te maken. Voor meer werkstukken dient de cursist zelf voor hout te zorgen, waarbij uiteraard hulp kan worden geboden. Voor de cursus is gereedschap aanwezig, maar het gebruik van eigen gereedschap is natuurlijk ook prima.
De cursus wordt 1x per 14 dagen gegeven van 9.30 tot 12.00 uur en begint op zaterdag 23 januari. In totaal bestaat de cursus uit 7 lessen en voor inwoners van Darp zijn de kosten totaal 70 Euro. Er is plaats voor maximaal 5 deelnemers. Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Hulsebos, Veldweg 8; telnr. 597434 of mailen naar: info@janhulsebos.nl of kijk op www.janhulsebos.nl

Februari
Mandala tekenen voor volwassenen: 2 avonden
Mandala en wat het betekent Mandala is een woord uit het Sanskriet en betekent cirkel. Symbolisch wordt hier de oneindigheid van het leven mee bedoeld. Een Mandala geeft als het ware een blauwdruk van het oneindige kosmos weer. De Mandala’s dienen als hulpmiddel om te mediteren. Elke vorm van de Mandala biedt via de symbolen zijn eigen inzicht aan en draagt zijn eigen energie uit. De Oosterse Mandala is als het ware een kosmische blauwdruk en de Westerse een meer persoonlijke. De Mandala kun je tekenen, schilderen of borduren zo kun je contact maken met je eigen innerlijke kern.

Waarom Mandala tekenen
Wanneer je een Mandala tekent geeft je dat een stuk inzicht in je eigen krachten, maar het geeft ook ontspanning waardoor je weer meer energie krijgt. Door alle dagelijkse gebeurtenissen lijken we niet meer in contact te staan met onze eigen Goddelijke verbinding in ons, maar bewust of onbewust weten we dat alles een reden heeft. In twee avonden leer je de basis van het Mandala tekenen en kunt u zelf gaan ervaren hoe leuk het is om met Mandala tekenen bezig te zijn.
Docent: Yvonne Baars (tel. 344772, tussen 18.00 en 19.00 uur) Email: y.baars@gmail.com. Data / tijd: Woensdag 10 en 17 februari van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deelnemers: Minimaal 6 en maximaal 8 personen. Kosten: 15 euro inclusief materiaal voor beide lessen.

Encaustic art (wastekenen)
Zelfs als u niet kan schilderen kunt u met Encaustic art toch creatief zijn. Het werken met warme was geeft u een manier om met weinig middelen fantastische resultaten te boeken. Er wordt gewerkt met natuurlijke bijenwas, de waskleuren zijn diep en briljant en ze hoeven niet “gefixeerd” te worden. De effecten die zo simpel en gemakkelijk met een “strijkbout” worden gemaakt zijn fascinerend en stimulerend. U kunt nader kennismaken met Encaustic art in deze workshop.
Docent: Marja Dedden (tel. 343165). Datum/tijd: Woensdag 17 februari van 20.00 tot 22.00 uur. Deelnemers: Minimaal 4 en maximaal 6 personen. Kosten: € 12,50 inclusief materiaal.

Maart
Mandala tekenen vervolgcursus voor volwassenen: 3 avonden
Het vervolg van Mandala tekenen In de vervolgcursus van het Mandala tekenen gaan we drie dingen uitgebreid behandelen. De geboortemandala en hoe deze is opgebouwd, met getallen. Ook gaan we de kleuren behandelen en de betekenis van de kleuren hiervan. In de tweede les laten we onze intuïtieve gevoelens los binnen de cirkel waarin alles is toegestaan. Zo zou je kunnen werken met dieren, bloemen, mensen, engelen en symbolen. Ook zal ik hier jullie uitleg geven over een aantal symbolen die hier ongetwijfeld aan de orde komen. De derde les daarin maken we gebruik van de dynamische/intuïtieve mandala. Een mandala die ontstaat door o.a. vlakverdeling en te werken met ronde en rechte lijnen. Een kleine herhaling en samenvoeging. Een en ander is afhankelijk hoever we komen met de eerste twee lessen.
Docent: Yvonne Baars (tel. 344772, bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur) Email: y.baars@gmail.com Data/tijd: donderdag 4, 11 en 18 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deelnemers: Minimaal 6 en maximaal 8 personen. Kosten: € 25,00 inclusief materiaal voor drie lessen.
Werken met vilt voor volwassenen: 1 avond
Thema:Pasen In één avond maak je van vilt een paasversiering en kun je kennismaken met het materiaal vilt. Je moet zelf een schaartje met scherpe punt meenemen.
Docent: Willemien Vis (tel.342340) Datum / tijd: Woensdag 17 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deelnemers: Minimaal 6 en maximaal 8 personen. Kosten: €15,00 inclusief materiaal.
Bloemschikken voor volwassenen met als thema Pasen: 1 avond
Onder begeleiding van een vakdocent ga je een paasbloemstuk maken. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste materialen en de laatste trends worden gevolgd. Aan het eind van de avond ga je met een prachtig eigen gemaakt paasbloemstuk naar huis.
Docent: Hanneke Leeflang (tel.343938) Woensdag 31 maart van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deelnemers: Maximaal 15 personen. Kosten: € 25 inclusief alle materialen en een ondergrond.

Vervolg Cursus Enneagram
De enneagram cursus 1 gehouden in november vorig jaar was geslaagd. Het was gezellig, en er is veel gelachen. Door de cursus hebben bewoners van Darp en Havelterberg zelfkennis opgedaan, elkaar ontmoet en elkaar (beter) leren kennen. De groep gaat in de komende maanden de vervolgcursus doen. Voor informatie kun je terecht bij Jan en Lia Peters (tel. 342033)
Lentefeest weekend 27 en 28 maart
In het weekend van 27 en 28 maart gaat de zomertijd weer in. Tijd voor een lentefeest. In de volgende krant meer over het hoe en wat van het lentefeest.

Kinderactiviteiten, wie helpt mee?
Uit de enquête kwam ook naar voren dat er behoefte is aan het organiseren van activiteiten voor de kinderen in de schoolvakanties. We willen beginnen met in de korte vakanties twee dagdelen activiteiten te organiseren. We zijn op zoek naar vrijwilligers die of mee willen denken over de activiteiten en/of mensen die graag mee willen helpen bij de uitvoering. Marie Anne Pouwels wil graag met een clubje aan de gang. Wie meldt zich aan? info@darp-havelterberg-busselte.nl of 343165

Wekelijkse activiteiten in de Stobbe
Biljartvereniging 55+ iedere maandag- en woensdagmiddag vanaf 13.00 uur. Meer informatie bij Jaap de Boer, Schoolstraat 10 in Darp.

Biljartvereniging K.O.T. om de veertien dagen. Op de donderdagavond vanaf 20.00 uur. Start op 7 januari weer. Meer informatie bel Willem Ems 0521-341926.
Gym 55+ iedere woensdag 13.00 – 14.00 onder begeleiding van Nicolette Berk. Meer informatie bij Jannie Kloosterman 0521-343170

Klaverjasclub iedere week op maandagavond van 20.00 – 22.00 uur. Voor meer informatie kan je bellen met dhr. Jan Jetten 0521-341813

Line-Dance is iedere maandagavond voor kinderen t/m 12 jaar van 18.30-19.30 en voor volwassenen van 19.45-21.45. Op de dinsdag-avond oefent het demoteam van 19.00-21.00 uur. Meer info bij Marjolijn Kruimer 0522-254518

Recreatief Badminton op woensdagavond van 20.00 – 21.30 uur . Meer info dhr. Ben Witteman 341615

Recreatief Badminton op vrijdagavond van 19.00-20.30 uur. Meer info George van Keulen, telefoon 341769

Schietvereniging om de veertien dagen. Op de dinsdagavond van 19.30 – 22.00 uur. Start op 5 januari t/m eind maart. Meer informatie bel Rico Boers 0521-343221. Dinsdag 26 januari is er een schiettoernooi voor de leden van de schietverenigingen uit Darp, Uffelte, Havelte en Ruinerwold. Dit wordt gehouden in Klok te Ruinerwold.

Schilderclub op vrijdagmorgen van 9.00 – 12.00 uur is de schilderclub actief. Voor informatie kunt u terecht bij dhr. Biegstraaten 342373 of Janna Bosman tel. 342248

55+ soos Iedere eerste woensdag van de maand van 14.15 – 16.15 uur vanaf september tot mei. Voor meer informatie Marrie Tuit 0521-341663

Toneelvereniging ”Olde Bessie”oefent iedere donderdagavond om 20.00 uur. Voor meer info kun je bellen met Antje Schipper, 0521-341128

Volksdansen Onder begeleiding van Fimmie Dykstra is er iedere vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.15 uur volksdansen in de Stobbe. Meer info bij Marrie Scheper 0521-342353.

Nog geen reacties

Schrijf een reactie


− drie = 1